Home » Narava » Kolofon razstave

Kolofon razstave

Naročnik projekta / Project contracting authority
Občina Semič

Odgovorna oseba / Person in charge
Polona Kambič, županja

Koordinacija / Coordination
dr. Iva Konda

Izdelava in izvedba projekta / Project preparation and implementation
GEAart d.o.o. Nazarje

Oblikovanje in zasnova projekta / Project design and layout
Barbara Kogoj

Strokovna ekipa / Work team

 • Nives Bahor
 • dr. Rok Brajkovič
 • Marjan Grah
 • Marjana Hoenigsfeld Adamič
 • Andrej Hudoklin
 • Mirica Ivanovič
 • mag. Jernej Kavšek
 • Mojca Jernejc Kodrič
 • dr. Miha Jeršek
 • Katja Poboljšaj
 • mag. Špela Pungaršek
 • dr. Boštjan Rožič
 • dr. Ignac Sivec
 • Mojmir Štangelj
 • dr. Peter Trontelj
 • dr. Al Vrezec
 • dr. Petra Žvab Rožič

Muzeološka obdelava predmetov / Museological treatment of objects
dr. Tomi Trilar

Ilustracije in fotomontaže / Illustrations and photo editing

 • Fotomontaže: Barbara Kogoj
 • Podzemne vode: Gorazd Koščak
 • Okolja: Vladimir Leben
 • Globusi: Jurij Mikuletič

Filmi in animacije / Videos and animations

 • film Kongerija: Ciril Mlinar Cic
 • film Črni Močeril: Ciril Mlinar Cic
 • film Narava Bele krajine: RED Studio d.o.o.
 • animacija Raztapljanje: dr. Miha Jeršek
 • animacija Podzemne vode: Gorazd Koščak in dr. Petra Žvab Rožič
 • animacija Jamske živali: Davorin Tonkli

Diorame / Dioramas

 • Steljnik: Slavko in Blažka Plut
 • Gozd: Barbara Bombek Pislak
 • Polharstvo: Polharsko društvo Smuk

Preparati in replike / Preparations and replicas

 • Ptice: Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Lobanji bobra in vidre: Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Preparati jamskih živali: Oddelek za biologijo BF
 • Vidra: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
 • Želva sklednica, školjke in gobe: Barbara Bombek Pislak
 • Raki, hrošči in mravljišče: Andrej Kapla
 • Stopinje in proteus: Boštjan Stine
 • Herbarijske rastline: mag. Špela Pungaršek

Geološki steber / Geological column

 • Rok Brajković
 • Primož Miklavc
 • mag. Marijan Poljak
 • dr. Boštjan Rožič

Vsebine NFC in QR kod / Contents of NFC and QR codes

 • dr. Miha Jeršek
 • Rok Brajković
 • dr. Boštjan Rožič
 • Mojmir Štangelj

Tehnična izvedba / Technical implementation
RPS d.o.o. Ljubljana

Jama / Cave
Tehnopur d.o.o.

Karte / Maps

 • Geološka karta: Geološki zavod Slovenije; priredili Rok Brajković, dr. Boštjan Rožič, dr. Petra Žvab Rožič
 • Bela krajina: Barbara Kogoj
 • Bela krajina in vrtače: ZRSVN OE Novo mesto, Matej Simčič

Fotografije / Photographs

 • Gregor Aljančič
 • Arhiv občine Semič
 • dr. Jože Bavcon
 • dr. Matjaž Bedjanič
 • dr. Teo Delič
 • Peter Gedei
 • Janez Gregori
 • Andrej Hudoklin
 • Gregor Hutar
 • Mirica Ivanovič
 • mag. Jernej Kavšek
 • Tea Knapič
 • Ciril Mlinar Cic
 • mag. Slavko Polak
 • Primož Presetnik
 • mag. Špela Pungaršek
 • dr. Boštjan Rožič
 • Matej Simčič
 • dr. Ignac Sivec
 • dr. Boris Sket
 • Ali Šalamun
 • Mojmir Štangelj
 • dr. Tomi Trilar
 • dr. Petra Žvab Rožič

Strokovna pomoč / Expert assistance
ZRSVN OE Novo mesto

Programiranje zaslona na dotik / Touchscreen programming
IMBI, Andreja Vrečar

Zvok v jami / Sound in the cave
dr. Tomi Trilar

Tehnično sodelovanje / Technical assistance

 • Arhitektura podesta: Jurij Henigsman
 • Priprava kamnin: Kamnoseštvo Plut, Robert Plut s.p.
 • Drevesa: Rok Švegelj in Marjan Grah
 • Izdelava podesta: Vi-ja d.o.o.
 • Priprava spletnega strežnika: Astim d.o.o.
 • Urejanje spletne strani: Mojmir Štangelj

3D vizualizacija projekta / 3D project visualisation
Kreatop, Urška Šantelj s.p.

Lektoriranje in prevod / Proofreading and translation
Leemeta, specializirane prevajalske rešitve, d.o.o.

Semič, oktober 2019

english hrvatski

DELOVNI ČAS
Torek - petek: 8.00 - 16.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Ponedeljek, nedelja in prazniki: ZAPRTO
Poletni čas (1.7. - 31.8.)
Torek - petek: 8.00 - 16.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Nedelja, prazniki: 12.00 - 16.00
Ponedeljek ZAPRTO!

VSTOPNINA
ODRASLI: posamezniki 4€; skupine (nad 10 oseb): 3,50€; skupine z vodstvom: 4€
UPOKOJENCI: 3,50€; skupine: 3€; skupine z vodstvom: 3,50€
MLADINA: 3€; skupine (nad 10 oseb): 2,50€; skupine z vodstvom: 3€
DRUŽINE: 8€
IZKAZNICE (dijaška, študentska): 2€

Accessibility