Danes smo žal že zaprti. Odpremo se jutri ob 08:00

Pokosimo nerajske luge: okrogla miza - Muzejska hiša Semič

Spoštovani!

V sklopu tradicionalne prireditve POKOSIMO NERAJSKE LUGE, v Krajinskem parku Lahinja, ki bo v soboto 9. julija z začetkom ob 17. uri, bomo izvedli Okroglo mizo na termo trajnosti v sklopu zelene destinacije Bela krajina. Naziv okrogle mize: Trajnostno in odgovorno obnašanje ponudnikov in lokalnega prebivalstva ter učinkovito nagovarjanje obiskovalcev (izletnikov in turistov v destinaciji) do naravnih danosti.
Okrogla miza se bo odvila po zaključeni košnji v info centru KP Lahinja, v soboto, ob 19. uri. Teme pogovora in debate z udeleženci bodo trajnostno poslovanje in ravnanje z odpadki na Green destinaciji in ožje v zavarovanem območju Krajinskega parka Lahinja, o varovanju narave in problematiki črnih odlagališč v destinaciji in parku;  o nujnosti varovanja in ohranjanja narave v očeh turistične ponudbe; kako prepričati obiskovalce, da sortirajo odpadke in kako nagovoriti lokalno prebivalstvo. Prikazali bomo možnosti ponovne uporabe odpadnega materiala.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
Samo Kavčič, direktor Komunale Črnomelj
Ana Golja, Ekologi brez meja
Edin Behić, vodja Centra ponovne uporabe Vrhnika,
predstavnik MIRED-a
Vljudno vabljeni na okroglo mizo, saj boste lahko postavili vprašanja za konkretno vrsto odpadkov, ki jih imate pri vaši dejavnosti ali prenovah objektov in domov ter drugih opravilih.
Ob info centru si bodo obiskovalci lahko ogledali primerke izdelkov iz centra ponovne uporabe.
Tudi najmlajši bodo v času trajanja košnje izdelovali uporaben izdelek iz zbranih starih etuijev z animatorko.
Skip to content