Danes smo žal že zaprti. Odpremo se jutri ob 08:00

Projekt Misterion - Muzejska hiša Semič

Misterion – doživetje skrivnosti voda

Namen projekta Misterion je varovati in promovirati naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja in prikazati, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina.

V sklopu projekta smo povezali in povečali privlačnost edinstvene dediščine, ki se začne v Semiču, se vije preko reke Krupe, Lahinje in Kolpe, vse do Metlike in Kamanja. Novi čezmejni turistični produkt obiskovalcem omogoča drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda.

Inovativno predstavljena dediščina tako vabi obiskovalce v/na:

  • obnovljeno Muzejsko hišo Semič
  • Center narave Bele krajine v Semiču
  • Kraško učno pot od Lebice do Krupe in izgrajeno brv čez Krupo v občini Semič
  • Arheološki park Vrlovka v Kamanju, ki ga upravlja novoustanovljeno podjetje Misterion Riviera d.o.o
  • Učno pot Obrh v Metliki
  • Točko za obiskovalce Zdenc-Vidovec na Božakovem v občini Metlika

S tem projektom nadaljujemo dolgoletno razvojno sodelovanje in partnerstvo slovenskih in hrvaških skupnosti ob reki Kolpi.

Partnerji projekta so: Občina Semič, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis in Kompas Novo mesto d.o.o.

Projekt Misterion je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020.
Več informacij o projektu najdete na www.misterion.si.

Spremljate nas lahko na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

Partnerji

Občina Semič

Općina Kamanje

Občina Metlika

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapsis

Kompas Novo mesto d.o.o.

Pišite nam!

    Skip to content